telefon: 737 542 202
 

Windows - začátečníci a mírně pokročilí

Kurz pro začátečníky, nejsou potřebné žádné předchozí znalosti, účelem je získání návyků pro práci s počítačem.

  • prostředí Windows základní pojmy: plocha - soubor - ikona - okno
  • základní operace s myší, manipulace s okny, ovládací prvky okna
  • spouštění aplikací v prostředí Windows, vícenásobné spouštění programů, přepínaní mezi aplikacemi
  • operace se soubory a složkami, tvorba nového objektu, přejmenování, přesun, kopírování a odstraňování objektů
  • položky Nastavení, vytvoření zástupců, Programy v menu Start
  • schránka a její použití v prostředí Windows
  • programy pro psaní textů WordPad, Poznámkový blok, další programy Malování, Kalkulačka …
Délka kurzu: 6 hodin Cena kurzu: 1500 Kč