telefon: 737 542 202
 

Excel - pokročilí

Kurz předpokládá dobré znalosti operačního systému Windows a Excelu, účelem je seznámení se s větším počtem užitečných funkcí, základy matematické analýzy, prezentace použitím grafů, vytvářením automatických formulářů, správou internních i externních databází, možnostmi automatizace práce a použití ovládacích prvků. Absolvent by měl být schopen připravovat aplikace pro běžné uživatele bez hlubší znalosti programování.

 • vzorce a funkce, kopírování vzorců, absolutní a relativní adresa, složené funkce
 • praktické příklady – sklad, křížová tabulka, daňové tabulky
 • matematické, textové,časové, statistické, vyhledávací a finanční funkce
 • databázové, maticové funkce, řešení soustavy rovnic
 • vytvoření a formátování grafů, analýza, typy grafů, kombinované grafy
 • práce s názvy, analytické nástroje – hledání hodnot, citlivostní tabulky, scénáře, řešitel
 • práce se seznamy a databázemi – formulář, třídění, filtrování, souhrny, práce s externními databázemi
 • kontingenční tabulka, vytvoření a úpravy
 • ovládací prvky, vývoj aplikací bez psaní kódu
 • automatizace práce pomocí maker – vývoj aplikací záznamníkem maker, zobecnění kódu
 • nastavení programu, úprava prostředí
Délka kurzu: 8 hodin Cena kurzu: 3000 Kč