telefon: 737 542 202
 

Excel - odborné - Makra VBA

Absolvování kurzu umožní efektivně řešit podnikové aplikace z oblasti výroby, vývoje i administrativy. Přínosem pro podnik je zejména automatizace opakujících se činností, např. pravidelná hlášení nebo sumarizace vytvářené z velkého množství dat, automatizace vytváření objednávek dle plánu výroby s ohledem na stav zásob, normalizace, evidence a pod. Až 80% práce při tvorbě aplikací za nás řeší záznamník maker, proto je vývoj velmi rychlý. Absolvent kurzu se naučí makra vytvořená záznamníkem zobecňovat tak, aby pracovala s libovolným souborem nebo libovolně velkou tabulkou či databází. Pro zvládnutí kurzu se předpokládá dobrá znalost Excelu na uživatelské úrovni a minimální znalost matematiky (rovnice, nerovnice, procenta, tvorba grafů, slovní úlohy), není nutná znalost angličtiny, také se nepředpokládá předchozí znalost programování.

 • práce s makry, záznamník maker, vývojové prostředí, příkazy v makrech, objekty, vlastnosti a metody objektů
 • záznam maker a jejich úprava nebo zobecnění. Otevření text. souboru a konverze na databázi, úprava dat, otevření databáze, kopírování dat do databáze. Sloučení maker.
 • práce s nápovědou VBA, ladicí okna
 • objekt rozsah, jeho vlastnosti, metody, práce se vzorci pomocí kódu.
 • programování grafických objektů - kresby, grafy
 • programování kontingenčních tabulek - nástrojů pro efektivní práci s databázemi
 • příkazy jazyka VBA, podmíněné příkazy a cykly, aplikace na objekty Excelu
 • vytváření vlastních funkcí a procedur a jejich požití v Excelu i kódu VBA
 • úprava prostředí Excelu, vlastní menu a panely nástrojů, přiřazení maker a vlastností
 • použití ovládacích prvků v listě, událostní procedury objektů Excelu
 • použití ovládacích prvků v uživatelských formulářích, událostní procedury ovládacích prvků
Délka kurzu: 4 × 5 hodin Cena kurzu: 5400 Kč